datum (recent)
41 resultaten

De hemel geopend

De hemel geopend De openbaring van Johannes In leerredenen verklaard door Dr J. C. de Moor (in leven Dienaar des Words bij de Gereformeerde Ke…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda

Het hervormde kerkeboekje

Het hervormde kerkeboekje Voor het catechetisch onderwijs Uitgegeven door enige hervormde predikanten 6e druk, 1947, beknopte uitgave, Neerbos…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda

Menigerlei Genade

Menigerlei Genade Wekelijksche Leerredenen van Gereform. Predikanten Onder redactie van Prof. Dr. P.A.E. Sillevis Smitt en Dr. B. Wielenga No.…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda

'k zal gedenken

'k zal gedenken Uit het leven en werken van Joh. De Heer 1949, J.N. Voorhoeve 208 pag. Hardekaft Prijs: teab (bieden excl de eventuele porto a…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda

Menigerlei Genade

Menigerlei Genade Wekelijksche Leerredenen Onder redactie van Dr. K. Dijk en Dr. B. Wielenga Met medewerking van vele gereformeerde predikante…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda

De goddelijke zaaier

De goddelijke zaaier Preekschetsen voor zondagen, feestdagen & allerlei gelegenheden Van Dr. Nic. Gengler, T.Burger, A. Obendorfer en L. W…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda

4 antieke theologische boeken

het eerste boek op de foto is uit 1873 en heeft 107 pagina's, het tweede boek is uit 1913 en heeft 250 pagina's, het derde boek is uit 1876 en…

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Haulerwijk

Voor het gezin

Voor het gezin Schetsen en Tafereelen 2e druk, Tj. Van Holkema, 1884 284 pag. harde kaft met wat gebruiksspoortjes, ook slijtagespoortjes aan …

T.e.a.b.
0 bieding(en)
 | 
Midwolda